HUKUM PEMBUANGAN AMIL PADA MAF’UL MUTLAQ

HUKUM PEMBUANGAN AMIL MAF’UL MUTHLAQ.

Diperbolehkan membuang amil dari maf’ul muthlaq mubayyin linau’ atau lil’adad dengan syarat adanya qorinah maqoli(ucapan) atau haliy (kondisional).

Contoh pembuangan amil masdar lin’aui seperti ;

هل جلس الزائر عندك؟

فيجاب: جلوسًا طويلًا أي: جلس جلوسًا طويلًا

Contoh pembuangan amil masdar liladad seperti ;

هل رجعت إلى بيتك اليوم؟

فيجاب: رجعتين، أي: رجعت رجعتين

Kalau amilny masdar muakkid lil amil,maka tidak boleh dibuang karena akan bertentangan dengan tujuan dari masdar muakkid itu sendiri(bimanzilati taukid lafdhi).

PEMBUANGAN WAJIB

AMIL MAF’UL MUTHLAQ

Namun ada beberapa tempat dimana amilnya masdar muakkid wajib dibuang .

Kenapa wajib dibuang??

Karena agar tidak berkumpul antara pengganti dan yang diganti.Dikarenakan amilnya masdar muakkid yang dibuang ini kemudian digantikan oleh masdar muakkid.Kemudian berlaku hukumnya amil pada masdar ini seperti bisa merofakan fa’il atau menasobkan maf’ul bih.

Berikut tempat-tempat amilnya masdar wajib dibuang;

1.Masdar yang menempati posisi amar.

seperti ; صبراً على الأذَى في المجد , بَلْهاً الشر، وبَلْهَ الشرَّ

2.Masdar yang menempati posisi nahi.

contoh ;

“إجتهاداً لا كسلاً، جِداً لا تَوانياً* مَهلاً لا عجلةً*

سُكوتاً لا كلاماً* صَبراً لا جَزَعاً”

3.Masdar yang menempati posisi doa.

contoh ;

“سَقياً لك ورَعياً* تَعساً للخائن* بُعداً للظالم، سُحقاً للَّئيم* جَدعاً للخبيثِ* رحمةً للبائس* عذاباً للكاذب* شقاءً للمهمل* بُؤْساً للكسلان* خَيبة للفاسق* تَبّاً للواشي* نُكساً للمتكبِّر”

Imam sibawaih melarang mengqiyaskan dari lafad2 diatas,dalam arti hanya lafad tertentu saja(sama’i).Sedangkan imam akhfas memperbolehkannya dan pendapat ini yang jelas haq.

Dan secara fasih umumnya penggunaan masdar ini tidak dimudhofkan.

4.Masdar yang jatuh setelah istifham pada kontek taubiikh(mencela),ta’ajjub(kagum),tawajju'(merintih).

contoh  yang pertama ;

أجُرأةً على المعاصي؟

contoh  yang kedua ;

أَشوْقاً؟ وَلَمَّا يَمْضِ لي غَيْرُ لَيْلَةٍ فَكَيْفَ إِذَا خَبَّ المطِيُّ بِنَا عَشْرَا

contoh  yang ketiga ;

أَسِجْناً وقتْلاً واشتياقاً وغُرْبَةً وَنَأيَ حَبيبٍ؟ إنَّ ذا لَعَظيم

Namun terkadang istifhamnya dimuqoddarkan ;

خُمُولاً وإِهْمالاً؟ وَغَيْرُك مُولَعٌ بِتَثْبيتِ أَركانِ السِّيادَةِ والْمَجْدِ

Taqdirannya ; أخمولا

5.Lafad-lafad yang secara sama’i banyak digunakan sebagai maf’ul muthlaq serta adanya dalil yang menunjukkan terhadap amilnya sehingga menjadi seperti kalam matsal.

contoh ;

“سَمعاً وطاعةً* حمداً لله وشُكراً* عَجَباً* عجَباً لكَ*،

 ويُقالُ أتفعلُ هذا؟ فتقول “أفعلُهُ، وكراهةً ومَسَرَّةً”،

“لاأفعلُهُ ولا كَيْداً ولا همّاً” و”لافعلنَّهُ ورَغماً وهواناً”.

 juga seperti lafad ;

سُبحانَ اللهِ، ومَعاذَ اللهِ”. ومعنى “سبحانَ الله

dan lafad

لَبَّيكَ وسَعدَيك وحَنانَيكَ ودَوالَيكَ وحَذارَيكَ”

Meskipun bentuknya seperti tasniyah namun yang dikehendaki adalah makna taktsir.

6.Masdar yang digunakan untuk mentafsil mujmal sebelumnya untuk menjelaskan ending dan finishnya.

contoh ;

فَشُدُّوا الوَثاقَ، فإمّا مَنّاً بعدُ، وإمّا فِداءً

Dan seperti contoh syair ;

لأَجهَدَنَّ، فإمَّا دَرْءَ مَفْسَدَةٍ تُخْشى، وإمَّا بُلُوغَ السُّوْلِ والأَمَلِ

7.Masdar yang mentaukidi kandungan jumlah sebelumya.

Baik mentaukidi secara murni seperti ;

لكَ عليَّ الوفاءُ بالعهد حَقّاً

Atau mentaukidi karena menghilangkan keihtimalan majaz seperti ;

هو أَخي حقّاً

Demikianlah penjelasan terkait pembuangan wajib dari amil maf’ul muthlaq yang kami persingkat penjelasannya.

Semoga bermanfaat dan dapat difahami.

Jangan bosan untuk menyimak yaaaaaa…

Salam Nuhat

Banser22

Refrensi :

واعلم أنْ ليسَ المصدرُ، الذي يُؤتى بهِ بَدلاً من التلفظ بفعله،

من المصادرِ المؤَكّدةِ (كما زعم جمهورٌ من النُّحاةِ) ، وإنما هو ضرب آخرُ من المصادرِ، كما علمتَ. ولو كان مؤَكداً لم يَجُز حذفُ عامله، لأنه إنما أُتيَ به ليؤكّدَ عاملُه ويُقوِّيهِ. فحذفُ العاملِ بعدَ ذلك يُنافي ما جِيءَ بالمصدرِ لأجله. ولو كان مؤكداً لجاز ذكر العامِلِ معَهُ. ولم يَقُلْ بذلك أحدٌ منهم، مع إجماعِهم على أنه يجوزُ ذكرُ العاملِ ومصدرِهِ المؤَكدِ له معاً. نحو {يا أيُّها آمنوا صلُّوا عليه وسلموا تسليماً} .

جامع الدروس العربية

وما جِيء به من المصادر نائباً عن فعله (أي بدلاً من ذكر فعله) ، لم يجُز ذكرُ عامله، بل يحذفُ وجوباً، نحو “سَقياً لكَ ورَعياً* صبراً على الشدائد* أتَوانياً وقد جَدَّ قُرناؤكَ؟ * حمداً وشكراً لا كفراً* عجباً لك* وَيلُ الظالمين* تبّاً للخائنينَ* وَيْحَكَ* أنتَ صديقي حقاً”. قال الشاعر [من الوافر]

فَصبْراً في مجالِ الْمَوتِ صَبْراً فَما نَيْلُ الخُلودِ بِمُسْتَطاعِ

…………….

6- الْمَصدَرُ النائبُ عن فعلهِ

المصدرُ النائبُ عن فعله ما يُذكرُ بَدلاً من التلفظ بفعله. وهو على سبعةِ أنواعٍ

1- مصدرٌ يَقعُ مَوقعَ الأمر، نحو “صبراً على الأذَى في المجد”، ونحو “بَلْهاً الشر، وبَلْهَ الشرَّ”.

(و “بله” مصدر متروك الفعل، وهو منصوب على المصدرية بفعله المهل أو بفعل من معناه تقديره “أترك”. وهو إما أن يستعمل مضافاً أو منوّناً. كما رأيت. وأكثر ما يستعمل اسم فعل أمر بمعنى “أترك”) .

2- مصدرٌ يقعُ موقعَ النَّهي، نحو “إجتهاداً لا كسلاً، جِداً لا تَوانياً* مَهلاً لا عجلةً* سُكوتاً لا كلاماً* صَبراً لا جَزَعاً”. وهو لا يقع إلاّ تابعاً لمصدر يُرادُ به الأمر كما رأيت.

3- مصدرٌ يقعُ موقعَ الدعاءِ، نحو “سَقياً لك ورَعياً* تَعساً للخائن* بُعداً للظالم، سُحقاً للَّئيم* جَدعاً للخبيثِ* رحمةً للبائس* عذاباً للكاذب* شقاءً للمهمل* بُؤْساً للكسلان* خَيبة للفاسق* تَبّاً للواشي* نُكساً للمتكبِّر”.

ومنعَ سيبويه أن يُقاسَ على ما وَرَدَ من هذه الألفاظ. وأجاز الأخفش القياسَ عليها. وهو ما يظهرُ أنه الحقُّ.

(ولا تُستعمل هذه المصادر مضافة إلا في قبيح الكلام. فان أضفتها فالنصبُ حتمٌ واجب، نحو “بُعدَ الظالم وسُحقَهُ”. ولا يجوز الرفع لأنّ المرفوع يكون حينئذ مبتدأ ولا خبرَ له وان لم تُضفها فلك أن تنصبها، ولك أن ترفعها على الإبتداء، نحو عذاباً له، وعذابٌ له”.

والنصب أولى. وما عُرَّف منها بأل فالافضل فيه الرفع على الإبتداء، نحو “الخيبةُ للمفسد”) .

ومما يُستعمَلُ للدُّعاءِ مَصادرُ قد أُهملت أفعلها في الاستعمال، وهي “ويلَهُ، وويَبَهُ، ووَيْحَهُ، ووَيسَهُ”. وهي منصوبةٌ بفعلها المُهمَل، أو بفعل من معناها.

(“ويل وويب” كلمتا تهديد تقالانِ عند الشتم والتوبيخ. و”ويح وويس” كلمتا رحمة تقالان عند الإنكار الذي لا يراد به توبيخ ولا شتم؛ وإنما يراد به التنبيه على الخطأ. ثم كثرت هذه الألفاظ في الاستعمال حتى صارت كالتعجب، يقولها الإنسان لمن يجب ولمن يبغض. ومتى أضفتها

لزمتِ النصب، ولا يجوز فيها الرفع، لان المرفوع يكون حينئذ مبتدأ ولا خبر له. وان لم تُضفها فلك أن ترفعها، ولك أن تنصبها. نحو “ويلٌ له وويحٌ له، وويلاً له وويحاً له” والرفع أولى) .

4- مصدرٌ يقعُ بعدَ الاستفهام موقعَ التوبيخ، أو التعجُّب، أو التوَجعِ، فالأول نحو “أجُرأةً على المعاصي؟ “، والثاني كقول الشاعر [من الطويل]

أَشوْقاً؟ وَلَمَّا يَمْضِ لي غَيْرُ لَيْلَةٍ فَكَيْفَ إِذَا خَبَّ المطِيُّ بِنَا عَشْرَا

والثالث كقول الآخر [من الطويل]

أَسِجْناً وقتْلاً واشتياقاً وغُرْبَةً وَنَأيَ حَبيبٍ؟ إنَّ ذا لَعَظيم

وقد يكونُ الاستفهامُ مُقدَّراً، كقوله [من الطويل]

خُمُولاً وإِهْمالاً؟ وَغَيْرُك مُولَعٌ بِتَثْبيتِ أَركانِ السِّيادَةِ والْمَجْدِ

أي أخمولاً؟ وهو هنا للتوبيخ.

5- مَصادرُ مسموعةٌ كثرَ استعمالُها، ودلَّتِ القرائنُ على عاملها، حتى صارت كالأمثال، نحو “سَمعاً وطاعةً* حمداً لله وشُكراً* عَجَباً* عجَباً لكَ*، ويُقالُ أتفعلُ هذا؟ فتقول “أفعلُهُ، وكراهةً ومَسَرَّةً”، أو “لا

أفعلُهُ ولا كَيْداً ولا همّاً” و”لافعلنَّهُ ورَغماً وهواناً”.

وإذا أفرَدْتَ “حمداً وشكراً” جاز إظهارُ الفعل، نحو “أحمدُ اللهَ حمداً” و”أشكرُ اللهَ شًكراً”. أمّا “لا كُفراً” فلا يُستعمل إلا معَ “حمداً وشكراً”.

ومن هذه المصادر “سُبحانَ اللهِ، ومَعاذَ اللهِ”. ومعنى “سبحانَ الله”. تَنزيهاً للهِ وبراءَةً له مما لا يليقُ به. وعمى “مَعاذَ اللهِ” عياذاً باللهِ، أي أعوذُ به. ولا يُستعملان إلا مُضافينِ.

ومنها “حِجْراً – بكسر الحاءِ وسكونِ الجيم – يقال للرجل أتفعلُ هذا؟ فيقولُ “حِجْراً”، أي منعاً، بمعنى أمنعُ نفسي منه، وأُبعِدُهُ وأبرأُ منه، وهو في معنى التعوُّذ ويقولون عند هجوم مكروهٍ “حِجْراً محجوراً”، أي منعاً ممنوعاً. والوصف للتأكيد. وتقول لِمن أراد أن يخوض فيما لا يجوزُ الخوضُ فيه، أو أراد أن يأتيَ ما لا يحِلُّ “حِجْراً محجوراً”، أي حراماً مُحرَّماً.

ومنها مصادرُ سُمعتْ مُثنَّاةً، نحو “لَبَّيكَ وسَعدَيك وحَنانَيكَ ودَوالَيكَ وحَذارَيكَ”. وهي مُثنّاةٌ تَثنيةً يُرادُ بها التكثيرُ، لا حقيقةُ التَّثنيةِ.

(و “لبيك وسعديك” يستعملان في إجابة الداعي، أي “أجابة بعد اجابة واسعاداً بعد اسعاد”، أي كلما دعوتني أجبتك وأسعدتك، ولا

يستعمل “سعديك” إلا تابعاً للبيك. ويجوز أن يستعمل لبيك وحده. و”حنانيك” معناه تحنناً بعد تحنن. ومعنى قولهم “سبحان الله وحنانيه” أسبحه وأسترحمه. و”دواليك” معناه مداولة بعد مدالة. و”حذاريك” معناه حذراً بعد حذر) .

6- المصدرُ الواقعُ تفصيلاً لمُجمَلٍ قبلَهُ، وتَبييناً لعاقبتهِ ونتيجتهِ كقوله تعالى “فَشُدُّوا الوَثاقَ، فإمّا مَنّاً بعدُ، وإمّا فِداءً” وكقول الشاعر [من البسيط]

لأَجهَدَنَّ، فإمَّا دَرْءَ مَفْسَدَةٍ تُخْشى، وإمَّا بُلُوغَ السُّوْلِ والأَمَلِ

7- المصدرُ المؤكّدُ لمضمونِ الجملة قبلهُ. سواءٌ أَجيءَ بهِ لمجرَّد التأكيدِ (أيٍ لا لدفعِ احتمال المجازِ، بسبب أنَّ الكلامَ لا يحتملُ غيرَ الحقيقةِ) نحو “لكَ عليَّ الوفاءُ بالعهد حَقّاً”، أم للتأكيد الدافعِ إرادةَ المجاز نحو “هو أَخي حقّاً”. فإنَّ قولكَ “هو أَخي” يحتملُ أنك أردتَ الأخوَّة المجازيَّةَ، وقولكَ “حقّاً، رفعَ هذا الاحتمال. ومن المصدر المؤكّدِ لمضمونِ الجملةِ قولهم “لا أفعله بَتّاً وبَتاتاً وبَتَّةً والبَتَّةَ”.

(ويجوز في همزة “البتة” القطع والوصل، والثاني هو القياس لأنها همزة وصل. واشتقاق ذلك من البت، وهو القطع المستأصل، لأن من يقول ذلك يقطع بعدم الفعل. ويُستعمل من كل أمر يمضي لا رجعة فيه ولا التواء) .

فكلَّ ما تقدَّمَ من هذه المصادر، النائبة عن أفعالها، يجبُ فيه حذفُ العامل كما رأيتَ. ولا يجوزُ ذكرهُ. لأنهاإنما جِيءَ بها لتكونَ بدلاً من أفعالها.

واعلم أنْ ليسَ المصدرُ، الذي يُؤتى بهِ بَدلاً من التلفظ بفعله،

من المصادرِ المؤَكّدةِ (كما زعم جمهورٌ من النُّحاةِ) ، وإنما هو ضرب آخرُ من المصادرِ، كما علمتَ. ولو كان مؤَكداً لم يَجُز حذفُ عامله، لأنه إنما أُتيَ به ليؤكّدَ عاملُه ويُقوِّيهِ. فحذفُ العاملِ بعدَ ذلك يُنافي ما جِيءَ بالمصدرِ لأجله. ولو كان مؤكداً لجاز ذكر العامِلِ معَهُ. ولم يَقُلْ بذلك أحدٌ منهم، مع إجماعِهم على أنه يجوزُ ذكرُ العاملِ ومصدرِهِ المؤَكدِ له معاً. نحو {يا أيُّها آمنوا صلُّوا عليه وسلموا تسليماً} .

جامع الدروس العربية

المسألة 76:

حذف عامل المصدر:

إقامة المصدر المؤكد نائبًا عن عامله في بعض المواضع.

أ- يجوز حذف عامل، المصدر المبين للنوع أو للعدد بشرط وجود دليل1 مقالي، أو حالي يدل على المحذوف، فمثال حذف عامل النوعي لدليل مقالي، أن يقال: هل جلس الزائر عندك؟ فيجاب: جلوسًا طويلًا؛ أي: جلس جلوسًا طويلًا، ومثال حذفه لدليل حالي أن ترى صيادًا أصاب فريسته؛ فتقول: إصابة سريعة؛ أي: أصاب إصابة سريعة، ومن هذا قولهم للمتهيئ للسفر: “سفرًا حميدًا، ورجوعًا سعيدًا”، أي: تسافر سفرًا حميدًا، وترجع رجوعًا سعيدًا.

ومثال حذف عامل العددي لدليل مقالي: هل رجعت إلى بيتك اليوم؟ فيجاب: رجعتين، أي: رجعت رجعتين، ولدليل حالي أن ترى خيل السباق وهي تدور: في الملعب؛ فتقول: دورتين؛ أي: دارت دورتين وهكذا.

والمصدر في الحالات السالفة منصوب بعامله المحذوف جوازًا، وليس نائبًا عنه.

ب- أما المصدر المؤكد لعامله فالأصل عدم حذف عامله؛ لما عرفنا2 من أن هذا المصدر مسوق لتأكيد معنى عامله في النفس، وتقويته، ولتقرير المراد منه، – أي: لإزالة الشك عنه – ولبيان أن معناه حقيقي لا مجازي – وهذه هي دواعي المجيء بالمصدر المؤكد، ومن أجلها لا يصح تثنيته، ولا جمعه، ولا أن يرفع فاعلًا أو ينصب مفعولًا، ولا أن يتقدم على عامله، ولا أن يحذف عامله3 لأن هذا الحذف مناف لتلك الدواعي، معارض للغرض من الإتيان بالمصدر المؤكد4.

لكن العرب التزموا حذف عامله باطراد في بعض مواضع معينة، وأنابوا عنه المصدر المؤكد؛ فعل محله، وعميل عمله في رفع الفاعل، ونصب المفعول، وأغنى عن التلفظ بالعامل، وعن النطق بصيغته؛ وصار ذكر العامل ممنوعًا معه؛ لأن المصدر بدل عنه، وعوض عن لفظه ومعناه1؛ ولا يجتمع العوض والمعوض عنه2.

ولما كان العرب قد التزموا الحذف “والإنابة – معًا – باطراد في تلك المواضع، لم يكن بد من أن نحاكيهم، ونلتزم طريقتهم الحتمية في حذف العامل في تلك المواضع، وفي إنابة المصدر المؤكد عنه، ولهذا قال النحاة:

إن عامل المصدر المؤكد لا يحذف جوازًا -في الصحيح- وإنما يحذف وجوبًا في المواضع التي التزم فيها العرب حذفه لحكمه مقصودة، مع إقامة المصدر المؤكد مقامه، والأمران متلازمان.

ومع أن العامل محذوف وجوبًا، فإنه هو الذي ينصب المصدر النائب عنه “أي: أن المصدر نائب عن عامله المحذوف، ومنصوب به معًا”.

أما المواضع التي ينوب فيها هذا المصدر عن عامله3 المحذوف وجوبًا، فبعضها خاص بالأساليب الإنشائية الطلبية، وبعض آخر خاص بالأساليب الإنشائية غير الطلبية، أو بالأساليب الخبرية المحضة4.

1- فيراد بالأساليب الإنشائية الطلبية هنا: ما يكون فيها المصدر المؤكد النائب دالًا على أمر، أو نهي أو دعاء، أو توبيخ والكثير أن يكون التوبيخ مقرونًا بالاستفهام1؛ فمثال الأمر أن تقول للحاضرين عند دخول زعيم: قيامًا، بمعنى: قوموا، وأن تقول لهم بعد دخوله واستقراره: جلوسًا، بمعنى: اجلسوا: فكلمة: “قيامًا” مصدر “أو: مفعول مطلق” منصوب

بفعل الأمر المحذوف وجوبًا. والمصدر نائب عنه في الدلالة على معناه، وفي تحمل ضميره المستتر الذي كان فاعلًا2 له؛ فصار بعد حذف فعله فاعلًا للمصدر النائب، ومثل هذا يقال في: “جلوسًا” وأشباههما، والأصل قبل حذف العامل وجوبًا: قوموا قيامًا – أجلسوا جلوسًا 3

ومثال النهي أن تقول لجارك وقت سماع محاضرة، أو خطبة سكوتًا، لا تكلمًا؛ أي: اسكت، لا تتكلم، فكلمة: “سكوتًا” مصدر – أو مفعول مطلق – منصوب بفعل الأمر المحذوف وجوبًا، والذي ينوب عنه هذا المصدر في أداء معناه, وفاعل المصدر النائب مستتر وجوبًا تقديره: أنت؛ وقد انتقل إليه هذا الفاعل بعد حذف فعل الأمر على الوجه السالف2، وكلمة: “لا” ناهية،

و”تكلما”: مصدر منصوب بالمضارع المحذوف، المجزوم بلا الناهية1، ونائب عنه في تأدية معناه، وفاعل المصدر ضمير مستتر فيه، تقديره: أنت، وهذا الضمير انتقل للمصدر النائب من المضارع المحذوف -كما تقدم.

ومثال الدعاء بنوعيه2 قول زعيم: “ربنا إنا قادمون على معركة فاصلة مع طاغية جبار؛ فنصرًا عبادك المخلصين، وهلاكًا وسحقًا للباغي الأثيم”، أي: فانصر -بارب- عبادك المخلصين، وأهلك واسحق الباغي الأثيم

ومنه “سقيًا” و”رعيًا” 3 لك، “وجدعًا وليًا” لأعدائك، وإعراب المصادر في هذه الأمثلة كإعرابها في نظائرها السابقة.

ومثال الاستفهام التوبيخي4: أبخلًا وأنت واسع الغنى؟ أسفاهة وأنت

مثقف؟ أي: أتبخل بخلًا . أتسفه سفاهة…. وإعراب المصدر هنا كسابقه.

ونيابة المصدر عن عامله المحذوف في الأساليب الإنشائية الطلبية -قياسية- بشرط أن يكون العامل المحذوف فعلًا من لفظ المصدر ومادته، وأن يكون المصدر مفردًا منكرًا، وإلا كان سماعيًا؛ مثل: ويحه، ويله1 – كما تقدم 2.

2- ويراد – هنا – بالأساليب الإنشائية غير الطلبية: المصادر الدالة على معنى يريد المتكلم إعلانه وإقراره، والتسليم به، من غير طلب شيء3، أو عدم إقراره، كما سبق4، والكثير من هذه المصادر مسمع عن العرب جار مجرى الأمثال، والأمثال لا تغير؛ كقولهم عند تذكر النعمة: “حمدًا، وشكرًا، لا كفرًا”؛ أي: أحمد الله وأشكره – ولا أكفر به، وكانوا يردون الكلمات الثلاث مجتمعة لهذا الغرض وهو إنشاء المدح، والشكر، وإعلان عدم الكفر, ووجوب حذف العامل متوقف على اجتماعها؛ مراعاة للمأثور؛ وإلا لم يكن الحذف واجبًا.

وكقولهم عند تذكر الشدة: “صبرًا، لا جزعًا”، بمعنى “أصبر5،

لا أجزع، يريد إنشاء هذا المعنى، وعند ظهور ما يعجب: “عجبًا” بمعنى أعجب، وعند الحث على أمر: “افعل وكرامة”، أي: وأكرمك, وعند إظهار الموافقة والامتثال: “سمعًا وطاعة”، بمعنى: أسمع وأطيع.

والمصادر في كل ما سبق – أو: المفعول المطلق – منصوب بالعامل المحذوف وجوبًا، وهو الذي ناب عنه المصدر في أداء المعنى، وفي تحمل الضمير الفاعل، وتقديره للمتكلم: أنا.

ونيابة هذا النوع من المصادر عن عامله تكاد تكون مقصورة على الألفاظ المحددة الواردة سماعًا عن العرب، ويرى بعض المحققين جواز القياس عليها في كل مصدر يشيع استعماله في معنى معين، ويشتهر تداوله فيه، وله فعل من لفظه، من غير اقتصار على ألفاظ المصادر المسموعة, وهذا رأي عملي مفيد1.

3- ويراد بالأساليب الخبرية المحضة أنواع، كلها قياسي، بشرط أن يكون العامل المحذوف وجوبًا فعلًا من لفظ المصدر ومادته.

منها: الأسلوب المشتمل على مصدر يوضح أمرًا مبهمًا مجملًا، تتضمنه جملة قبل هذا المصدر، ويفصل عاقبتها؛ أي: يبين الغاية منها، “فالشروط ثلاثة في المصدر: تفصيله عاقبه، وأنها عاقبة أمر مبهم تتضمنه جملة، وهذه الجملة قبله” مثل: “إن أساء إليك الصديق فاسلك مسلك العقلاء؛ فإما عتابًا كريمًا، وإما صفحًا جميلًا2″؛ فسلوك مسلك العقلاء أمر مبهم، مجمل، لا يعرف المقصود منه؛ فهو مضمون جملة محتاجة إلى إيضاح، وتفصيل، وإبانة عن المراد، فجاء بعدها الإيضاح والتفصيل البيان من المصدرين: “عتابًا” و”صفحًا” المسبوقين بالحرف الدال على التفصيل؛ وهو: “إما”.

وهما منصوبان بالفعلين المحذوفين وجوبًا، وقد ناب كل مصدر عن فعله في بيان معناه، والتقدير: فإما أن تعتب عتابًا كريمًا، وإما أن تصفح صفحًا جميلًا.

ومثله: “إذا تعبت من القراءة فاتركها لأشياء أخرى؛ فإما مشيًا في الحدائق، وإما استماعًا للإذاعة، وإما عملًا يدويًا مناسبًا”، فالمصادر “مشيًا” – “استماعًا” – “عملًا” موضحه ومفصله لأمر غامض مجمل في جملة قبلها، يحتاج لبيان، هو: “الترك لأشياء أخرى” فعامل كل منها محذوف وجوبًا، والتقدير: تمشي مشيًا – تستمع استماعًا – تعمل عملًا فهي مصادر منصوبة بفعلها المحذوف الذي نابت عنه في تأدية معناه وانتقل إليه الفاعل بعد حذف العامل؛ فصار فاعلًا مستترًا للمصدر النائب، والتقدير: “أنت”، ومثل قول الشاعر:

لأجهدن؛ فإما درء واقعة تخشى، وإما بلوغ السؤل والأمل

والتقدير: فإما أدرأ درء واقعة، وإما أبلغ بلوغ السؤال

ومنها: الأسلوب الذي يكون فيه المصدر مكررًا أو محصورًا، ومعناه مستمرًا إلى وقت الكلام، وعامل المصدر واقعًا في خبر مبتدأ اسم ذات1، فمثال المكرر: المطر سحا سحا – الخيل الفارهة2 صهيلًا 3 صهيلًا، وقول الشاعر:

أنا جدًا جدًا ولهوك يزدا د إذا ما إلى اتفاق سبيل

ومثال المحصور: “ما الأسد مع فريسته إلا فتكا – ما النمر عند لقاء الفيل إلا غدرًا”؛ التقدير: يسح سحًا سحًا – تسهل صهيلًا صهيلًا – أجد جدًا جدًا – إلا يفتك فتكًا – إلا يغدر غدرًا – فهذه المصادر وأشباهها؛ تقتضي – بسب التكرار، أو الحصر – حذف فعلها، وهي منصوبة بفعلها المحذوف وجوبًا، ونائبة عنه في بيان معناه، ومتحملة لضميره المستتر الذي صار فاعلًا لها، وتقديره: “هو”، أو: “هي” على حسب نوع الضمير المستتر.

ومنها: الأسلوب الذي يكون فيه المصدر مؤكدا لنفسه، بأن يكون واقعا بعد جملة مضمونها كمضمونه، ومعناها الحقيقي -لا المجازي1- كمعناه، ولا تحتمل مرادا غير ما يراد منه، فهي نص في معناه2 الحقيقي، نحو: “أنت تعرف لوالديك فضلهما يقينا”، أي: توقن يقينا، فجملة: “تعرف لوالديك فضلهما” هي في المعنى: “اليقين” المذكور بعدها؛ لأن الأمر الذي توقنه هذا هو: الاعتراف بفضل والديك، والاعتراف بفضل والديك هو الأمر الذي توقنه، فكلاهما مساو للآخر من حيث المضمون.

ومثلها: سرتني رؤيتك حقا، بمعنى: أحق حقا، أي: أقرر حقا، فالمراد من: سرتني رؤيتك، هو المراد من: “حقا”، إذ السرور بالرؤية هو: “الحق” هنا، والحق هنا هو: السرور بالرؤية”، فمضمون الجملة هو مضمون المصدر، والعكس صحيح.

فكلمة: “يقينا”، و”حقا” وأشباههما من المصادر المؤكدة لنفسها، منصوبة بالفعل المحذوف وجوبا، النائبة عن في الدلالة على معناه، أما فاعله فقد صار بعد حذف الفعل فاعلا للمصدر، وهذا الفاعل ضمير مستتر تقديره في المثالين: أنا.

ولا يصح في هذا النوع3 من الأساليب تقديم المصدر على الجملة التي يؤكد معناها، ولا التوسط بين جزأيها.

ومنها: الأسلوب الذي يكون فيه المصدر مؤكدا لغيره، بأن يكون المصدر واقعا بعد جملة معناها ليس نصا في أمر واحد يقتصر عليه، ولا يحتمل غيره، وإنما يحتمل عدة معان مختلفة، منها المعنى الذي يدل على المصدر عليه قبل مجيئه، فإذا جاء بعدها منع عنها الاحتمال، وأزال التوهم، وصار المعنى نصا في شيء واحد، نحو: هذا بيتي قطعا أي: أقطع برأيي قطعا، فلولا مجيء المصدر: “قطعا” لجاز فهم المعنى على أوجه متعددة بعضها حقيقي، والآخر مجازي……، أقربها: أنه بيتي حقا، أو: أنه ليس بيتي حقيقة، ولكنه بمنزلة بيتي، لكثرة ترددي عليه، أو: ليس بيتي ولكنه يضم أكثر أهلي أو: ، فمجيء المصدر بعد الجملة قد أزال أوجه الاحتمال والشك، والمجاز، وجعل معناها نصا في أمر واحد1 بعد أن لم يكن نصا.

وهو منصوب بعامله المحذوف وجوبا، وقد ناب عنه بعد حذفه لتأدية معناه. وفاعل المصدر ضمير مستتر فيه، تقديره: أنا، انتقل إليه بعد حذف ذلك العامل ولا يصح -أيضا- في هذا النوع من الأساليب تقديم المصدر “المؤكد” لغيره على تلك الجملة، ولا التوسط بين جزأيها.

ومنها: الأسلوب الذي يكون فيه المصدر دالا على التشبيه بعد جملة مشتملة -إجمالا- على معناه وعلى فاعله المعنوي2، وليس فيا ما يصلح عاملا غير المحذوف3

نحو: “للمعنى صوت صوت البلبل”، أي: للمغني صوت، يصوت صوت البلبل، بمعنى: صوتا يشبهه، ومنه: “للشجاع المقاتل زئير زئير الأسد”، أي: يزأر زئير الأسد، أي: زئيرا يشبه زئيره، ومنه: “للمهموم أنين، أنين الجريح”، أي: يئن أنين الجريح، “أنينا شبيها بأنين الجريح” وهكذا، والمصدر منصوب في هذه الأمثلة على الوجه الذي شرحناه1.

هذا، وقد اشترطنا أن تكون الجملة السابقة مشتملة على معناه، فهل يشترط أن تكون مشتملة على لفظه أيضًا؟.

الجواب: لا؛ فإنها قد تشتمل على لفظه كالأمثلة السابقة، وربما لا تشتمل؛ مثل قول القائل يصف النخيل: “رأيت شجرًا محتجبًا في الفضاء، ارتفاع المآذن”، فكلمة: “ارتفاع” مصدر منصوب بعامل محذوف وجوبًا، تقديره: يرتفع ارتفاع المآذن، وإنما حذف وجوبًا لتحقق الشروط، التي منها؛ وقوع المصدر بعد جملة مشتملة على معناه، وإن كانت غير مشتملة على لفظه؛ لأن معنى: “رأيت شجرًا محتجبًا في الفضاء” – هو رأيت شجرًا مرتفعًا، ومثله: رأيت رجلًا

يزحم الباب، ضخامة الجمل، أي: يضخم ضخامة الجمل.

زيادة وتفصيل:

أ- كررنا أن الأفضل اعتبار المصدر النائب عن عامله قسمًا مستقلًا بنفسه، ينضم إلى الأقسام الأخرى الشائعة، وأوضحنا1 سبب استقلاله، أما عامله المحذوف فلا بد أن يكون في جميع المواضع القياسية فعلًا مشتركًا معه في المادة اللفظية، وفي حروف صيغتها، كالأمثلة الكثيرة التي مرت، وأما الأمثلة السماعية، فمنها الخالي من هذا الاشتراك اللفظي؛ مثل: ويح – ويل – ويس – ويب وأمثالها من الألفاظ التي كانت بحسب أصلها كنايات عن العذاب والهلاك، وتقال عند الشتم والتوبيخ، ثم كثر استعمالها حتى صارت كالتعجب؛ يقولها الإنسان لمن يحب ومن يكره، ثم غلب استعمال: “ويس” و”ويح” في الترحم وإظهار الشفقة، كما غلب استعمال: “ويل” و”ويب” في العذاب.

وإذا نصبت الألفاظ الأربعة – وأشباهها – كانت مفعولات مطلقة لعامل مهمل2،

أو لفعل من معناها؛ فالأصل: “رحمه الله ويحًا وويسًا بمعنى: رحمة الله رحمة” – أو: “رحمة الله ويحه وويسه، بمعنى رحمه الله رحمته ” وكذا: “أهلكه الله ويلًا، وويبًا، أو أهلكه الله ويله، وويبه؛ بمعنى أهلكه الله إهلاكًا، وأهلكه الله إهلاكه”، فالفعل مقدر في الأمثلة بما ذكرناه، أو بما يشبهه أداء المعنى من غير تقيد بنص الأفعال السالفة التي قدرناها.

وقيل: إن الكلمات السالفة: “ويح – ويس – ويل – ويب ” عند نصبها تكون منصوبة على أنها مفعول به؛ وليست مفعولًا مطلقًا؛ فالأصل مثل: ألزمه الله ويحه، أو ويله أو ، وهذا رأي حسن لوضوحه ويسره، وإن كان الأول هو الشائع، ومثله: بله الأكف “في حالة الكسر” بمعنى: ترك الأكف، أي: اترك ترك الأكف

ب- من المصادر المسموعة التي ليس لها فعل من لفظها، ما يستعمل مضافًا وغير مضاف، كالكلمات الخمسة السابقة، فإن كانت مضافة فالأحسن نصبها على اعتبارها مفعولًا مطلقًا لفعل محذوف، أو مفعولًا به، كما شرحنا. والنصف هو الأعلى، ولم يعرف -سماعًا- في كلمة: “بله” المضافة سواه، أما الكلمات الأربع التي قبلها، فيجوز فيها الرفع على اعتبارها مبتدأ خبره محذوف,

أو خبرا والمبتدأ محذوف، وتقدير الخبر المحذوف: ويحه مطلوب – مثلًا – ويله مطلوب – مثلًا – وهكذا الباقي وتقدير المبتدأ المحذوف: المطلوب ويحه المطلوب ويله وهكذا

فإذا كانت الكلمات الأربع مقرونة “بأل”، فالأحسن الرفع على الابتداء – وهو

الشائع؛ نحو: الويح للحليف، والويل للعدو، ولا مانع أن تكون خبرًا؛ نحو: المطلوب الويح – المطلوب الويل، ويجوز النصب على أنها مفعول مطلق للفعل المحذوف، أو مفعول به لفعل محذوف أيضًا.

وإن كانت تلك الكلمات خالية من “أل ومن الإضافة” جاز النصب والرفع على السواء؛ كقولهم: “الوعد دين، فويل لمن وعد ثم أخلف” – “ويحًا للضعيف المظلوم”، بالنصب أو الرفع في كل واحدة من الكلمتين.

وملخص الحكم: أن الرفع والنصب جائزان في كل حالات الألفاظ الأربعة غير أن أحد الأمرين قد يكون أفضل من الآخر أحيانًا، طبقًا للبيان السالف1.

جـ- أشرنا2 إلى أن فريقًا من النحاة يجيز عدم التقييد بالسماع، وعدم وجوب حذف العامل في المصادر المسموعة بالنصب على المصدرية لنيابتها من عاملها، مثل: “سقيًا” و”رعيًا” كما يجيز في التي ليست مضافة،

ولا مقرونة بأل، أن تضاف، وأن تقترن بأل؛ فتجري عليها الأحكام السالفة في كل حالة، وهذا هو الأنسب اليوم؛ ليسره مع صحته وإن كان الأول هو الأقوى.

د- هناك مصادر أخرى مسموعة بالنصب، وعاملها محذوف وجوبًا، وهي نائبة عنه1.

1- منها: ما هو مسموع بصيغة التثنية مع الإضافة؛ مثل: “لبيك وسعديك”، لمن يناديك أو يدعوك لأمر، والأصل: ألبى لبيك، وأسعد سعديك؛ بمعنى: أجيبك إجابة بعد إجابة، وأساعدك مساعدة بعد مساعدة، أي: كلما دعوتني وأمرتني أجبتك، وساعدتك.، المسموع في الأساليب الواردة استعمال: “سعديك” بعد “لبيك”، واتباع هذه الطريقة الواردة أفضل، لكن يجوز استعمال “سعديك” بدون “لبيك” إن دعت حكمة بلاغية، أما “لبيك”، فالمسموع فيها الاستعمالان.

ومثل: حنانيك في قولهم: “حنانيك، بعض الشر أهون من بعض” بمعنى: حن علي حنانيك؛ “أي: تحنن واعطف” حنانًا بعد حنان، ومرة بعد أخرى – فهي هنا كلمة: “استعطاف”.

ومثل: دواليك، في نحو: تقرأ بعض الكتاب، ثم ترده إلي، فأقرأ بعضه، وأرده إليك، فتقرأ وترد وهكذا دواليك بمعنى أداول دواليك، أي: أجعل الأمر متداولا ومتنقلا بيني وبينك، مرة بعد مرة.

ومثل: هذا ذيك، في نحو: هذا ذيك في غصون الشجر، أي: تهذ هذا ذيك، بمعنى: تقطع مرة بعد مرة، ومثل: حجازيك، في نحو: حجازيك عن إيذاء اليتامى: أي: تحجز حجازيك، بمعنى: تمنع مرة بعد أخرى.

ومثل: حذاريك، في نحو: حذاريك الخائن، أي: احذر حذاريك بمعنى: احذر الخائن، حذرا بعد حذر

والمصادر السالفة كلها منصوبة، وعاملها محذوف وجوبًا وهي نائبة عنه، وكلها غير متصرف – في الأغلب -، أي: أنها ملازمة في الأكثر حالة واحدة سمعت بها، وهي حالة النصب والتثنية مع الإضافة إلى كاف الخطاب – التي هي ضمير مضاف إليه – وقد ورد بعضها بغير التثنية، أو بغير الإضافة مطلقًا، أو: بالإضافة مع غير كاف الخطاب، أو: له عامل مذكور لكن لا داعي لمحاكاة هذه الأمثلة القليلة؛ فلا خير في محاكاتها، وترك الأكثر الأغلب.

بقي أن نسأل: ما معنى التثنية في الأمثلة السابقة وأشباهها؟ أهي تثنية حقيقية يصير بها الواحد اثنين ليس غير، فيكون معنى: “لبيك”، و”سعديك” و”حنانيك” تلبية موصولة بأخرى واحدة، ومساعدة موصولة بمساعدة واحدة، وحنانًا موصلًا بمثله واحد؟ أيكون هذا الاقتصار المعنوي على اثنين هو المراد، أم يكون المراد هو مجرد التكثير الذي يشمل اثنين، وما زاد عليهما؟

رأيان قويان ، ولا داعي للاقتصار على أحدهما دون الآخر؛ لأن بعض المناسبات والمواقف المختلفة قد يصلح له هذا ولا يصلح له ذاك، وبعض آخر يخالفه؛ فالأمر موقوف على ما يقتضيه المقام.

2- ومنها ما هو مفرد منصوب ملازم للإضافة -إلا في ضرورة الشعر- مثل: “سبحان1 الله” أي: براءة من السوء، ومثله: معاذ2 الله؛ أي: عياذًا بالله، واستعانة به، ومثل ريحان الله؛ أي: استرزاق الله، ولا يعرف لهذا فعل من لفظه؛ فيقدر من معناه؛ أي: أسترزقه، والكثير استعماله بعد سبحان الله، والثلاثة السالفة غير متصرفة، ومثلها: حاش 3الله؛ بمعنى تنزيه الله.

3- أمثلة أخرى أكثرها ملازم النصب بغير تثنية ولا إضافة؛ مثل: “سلامًا” من الأعداء، بمعنى: براءة منهم، لا صلة بيننا وبينهم، بخلاف “سلام” بمعنى: “تحية”؛ فإنه متصرف.

ومثل: “حجرًا” في نحو قولك لمن يسألك: أتصاحب المنافق؟ فتجيب: “حجرًا”، أي: أحجر حجرًا؛ بمعنى أمنع نفسي، وأبعده عني، وأبرأ منه1

ومثل قولك لمن يطالب إنجاز أمره: “سأفعله، وكرامة ومسرة – أو: نعمة، أو: ونعام عين – وهذه مضافة” أي: سأفعله وأكرمك كرامة، وأسرك مسرة، وأنعم نفسك نعمة، وأنعم نعام عين، أي: إنعام عين بمعنى أمتعك تمتع عين.

4- أمثلة أخرى تختلف عن كل ما سبق في أنها ليست مصادر، ولكنها أسماء منصوبة تدل على أعيان، أي: على أشياء مجسمة محسوسة: “ذوات”، كقولهم في الدعاء على من يكرهونه: “تربًا2 وجندلًا 3″، والأحسن أن تكون هذه الكلمات وأشباهها مفعولًا به لفعل محذوف، والتقدير: ألزمه الله تربًا وجندلًا. أو: لقي تربًا وجندلًا، أو: أصاب، أو: أصاب، أو: صادف أو: نحو هذه الأفعال المناسبة لمعنى الدعاء المطلوب

النحو الوافي

Leave a Reply